Zucchero d’Hyrencourt Z

Další zobrazení:

Zucchero d’Hyrencourt Z

Hnědák
Zangersheide
*2013
167 cm KVH
Čerstvé Sperma
Připouštěcí poplatek 700,- EUR

Na kontaktní formulář

Mimořádný hřebec s prvotřídním původem

Objev z Belgie! Fenomenální skokový hřebec, který je ve všech ohledech mimořádný: schopnostmi, technikou a basculí odpovídá nárokům mezinárodních soutěží. To vše podtrhuje také prvotřídní, na výkon orientovaný původ. Otec Zandor S byl s Josem Lansinkem v sedle úspěšný v mezinárodním parkurovém sportu a patří do kolekce hřebců belgického hřebčína Zangersheide. Matkou Zandora Z je klisna Padua (Pusteblume) po Polydor, která ve sportu reprezentuje náš Hřebčín Sprehe, a s Ralphem Schneiderem slaví úspěchy na mezinárodní parkurové scéně (je mimo jiné vítězkou šampionátu v Dortmundu) a pochází z mimořádně kvalitní holštýnské rodiny (kmene) 4965, z níž pochází např. také Sonora la Silla (j. Jan Tops) a Poor Boy (j. Beat Mandli), tedy Paduin pravý sourozenec. Matka Linotte de Sohhan dala díky embryotransferu 31 potomků, mezi něž patří také tři v Belgii körovaní hřebci Unique d‘Hyrencourt (po Indian Gold), Virtuose d‘Hyrencourt (po Querlybet Hero) a Baron d‘Hyrencourt (po Kashmir van Schuttershof). Deset jejích potomků je již úspěšných v těžkých parkurech, část z nich také v mezinárodním sportu. Mateřským otcem je šiml Elanville, který s Ericem Wautersem (Belgie) a Johnem Whitakerem (Velká Británie) sbíral úspěchy ve VC po celém světě. Také Voltaire objevující se ve třetí generaci byl po dlouhá léta úspěšný v mezinárodním parkurovém sportu, kde jej sedlal Jos Lansink. Za zmínku stojí také skutečnost, že se díky Zandorovi a Voltairovi v původu Zucchera objevuje také v Oldenbursku ověřená kombinace hřebců Zeus a Furioso II, kteří svého času působili v chovu nezapomenutelného Georga Vorwerka v Cappeln.

Dalsi informace:

Zugelassen für OS-International, Oldenburg, Westfalen, Rheinland, Mecklenburg, Deutsches Sportpferd, Zuchtverband für deutsche Pferde.

Chovatel: Henry Andre, B-Paifve

Zandor Z Zeus Arlequin x v. Massondo xx
Urielle v. Matador x
Pusteblume (Padua) Polydor v. Pilatus
Asona II v. Aladin
Linotte de Sohan Elanville Renville v. Courville xx
Abgrey v. Transvaal
Femke P Voltaire v. Furioso II
Serma v. Rigoletto